DOKUMENTI ŠKOLE

Upute za izradu završnog rada
Tablice izobrazbe
Zadovoljstvo polaznika (primjer)

Pristup informacijama

Odluka o imenovanju osobe za informiranje
Zahtjev za pristup informacijama
Podaci za kontakt
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Pravilnici

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o obrazovanju odraslih

Obrana završnog rada:

Vremenik obrane završnog rada šk. god 2017-2018
Teme za završni rad – Pomorski nautičar
Teme za završni rad – Tehničar za brodostrojarstvo