NASTAVA

predavanjeNastava se izvodi dopisno-konzultativno na skupnim i individualnim konzultacijama. Skupne konzultacije izvode se u minimalnom trajanju od 10% ukupnog broja nastavnih sati, predviđenih za pojedini predmet, propisanih nastavnim planom i programom za redovitu nastavu.

Skupne konzultacije organiziraju se prema utvrđenom rasporedu.

Na skupnim se konzultacijama, prema planu nastavnika i potrebama polaznika, obrađuje i tumači određeni nastavni sadržaj prilagođen posebnostima obrazovne skupine, te se pomoću nastavnih pisama prati uspješnost usvojenosti nastavnih sadržaja/programa. Individualne konzultacije provode se prema potrebama i mogućnostima polaznika.

Nastava iz strukovnih predmeta se izvodi prema propisanom nastavnim planom i programom za redovitu nastavu.

Vrijeme održavanja nastave nastoji se maksimalno prilagoditi našim polaznicima, kako bi bili u mogućnosti prisustvovati predavanjima i konzultacijama.

Nastava se održava u klimatiziranim učionicama opremljenim računalima, projektorima i drugim potrebnim nastavnim pomagalima, koji čine sastavni dio nastave koja zahtjeva suvremeni pristup učenju i poimanju novih sadržaja.

Doškolovanje i prekvalifikacija budućih pomoraca odvija se na najsuvremenijoj nastavnoj i simulacijskoj opremi (Ship’s bridge Simulator, ARPA, Electronic chart, Brodostrojarski simulator, ROC, vatrogasni poligon, Brodica za spašavanje), a sve to uz sudjelovanje visokoosposobljenih i stručnih nastavnika s dugogodišnjim praktičnim iskustvom u privredi i u pomorstvu.

Kako bi što uspješnije savladali zadani program, polaznicima je osigurana literatura i nastavni materijali.

UPISI