Nautički gastro turizam

Nautički gastro turizam

Informacije o projektu:

  • Program osposobljavanja za brodskog kuhara u trajanju od 200 sati (60 sati teorije + 140 sati prakse)
  • Program će bez naknade omogućiti 40 polaznika koji su nezaposleni osposobljavanje za brodskog kuhara. Od 40 polaznika 35 njih treba biti mlađe od 25 godina, 4 starije od 54 godine i 1 osoba s invaliditetom.
  • Program osposobljavanja 20 predavača i mentora te članova projektnog tima o stručnim temama i suvremenim načinima prenošenja znanja.

Kratki opis projekta:
Kroz projekt Nautički gastro turizam prijavitelj i partneri će razviti 2 nova programa te će osnažiti znanja predavača i mentora. Na početku projekta osnažiti će se znanja 20 predavača i mentora te članova projektnog tima o stručnim temama i o suvremenim i inovativnim načinima prenošenja znanja kako bi u prenošenju znanja i motiviranju polaznika postigli maksimalni učinak. Upotreba suvremene tehnologije za učenje na daljinu olakšati će prijenos znanja skupinama koje su dislocirane. Nabaviti će se i oprema koja će omogućiti pretvaranje glasa predavača u pisani tekst što će osigurati gluhim i nagluhim polaznicima uredno praćenje nastave. Drugi program je osposobljavanje za brodskog kuhara/pomorca u trajanju od 200 sati namijenjen svima koji žele steći stručna kuharska znanja uz dodatna znanja o osnovama upravljanja brodom, sigurnosti na moru, protupožarnoj zaštiti i prvoj pomoći. U slučaju nesreće na moru ili privremene bolesti pomorca, brodski kuhar/pomorac može privezati ili usidriti brod, pružiti prvu pomoć i obavijestiti nadležne službe o nesreći te zna kako se ponašati u takvim situacijama. U osposobljavanju će tijekom projekta bez naknade sudjelovati 40 polaznika koji su nezaposleni, od čega će 35 polaznika biti mlađe od 25 godina, 4 starija od 54 godine i 1 osoba s invaliditetom. Teorijska nastava će se održavati upotrebom opreme za učenje na daljinu, a praktična nastava će se odvijati u socijalnoj zadruzi Kameleon u Zagrebu te na unajmljenom brodu.

Ciljevi projekta:
Provedbom projekta Nautički gastro turizam projektni partneri će razviti dva nova programa – program osposobljavanja brodskog kuhara/pomorca i program usavršavanja predavača i mentora o pedagoškim vještinama. Kroz projekt će se osnažiti stručna i pedagoška znanja predavača i mentora osobito o radu s ranjivim skupinama u turizmu, a ranjivim skupinama će se omogućiti osposobljavanje za atraktivno zanimanje na interaktivan i inovativan način uz upotrebu suvremene opreme i angažman kvalitetnih predavača.

Kontakt osoba za više informacija:
Natalija Palčić
telefon: +385 21 781 041
e-mail: info@kliper.hr


Nositelj projekta:
logo for mobile
Partneri:
Kameleon UNUO

Trajanje projekta:
200 sati (60 teorije + 140 prakse)
Razdoblje provedbe projekta od 10.04.2018. do 10.04.2020.

Sufinanciranje: Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

Više o europskim fondovima: www.strukturnifondovi.hr


Ukupna vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 1.993.823,38kn od čega EU projekt sufinancira sa 1.993.823,38kn.


Šum mora, miris hrane.


razvoj-ljudskih-potecijala Europski-strukturni-i-investicijski-fondovi


Nastavni materijali

Nastavni materijali projekta nautički gastro turizam


MedijiGalerija

Galerija fotografija vezanih za projekt nautičkog gastro turizma
Galerija fotografija vezanih za projekt nautičkog gastro turizma br. 2