Oglasna ploča

Upisi u tijeku

Na temelju članka 60. i 61. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

KLIPER – ustanova za obrazovanje kadrova u pomorstvu

raspisuje natječaj za

UPIS POLAZNIKA U PROGRAME
za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanja:

POMORSKI NAUTIČAR (24 polaznika)
TEHNIČAR ZA BRODOSTROJARSTVO (24 polaznika)

  • programi su verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
  • zanimanje se upisuje e- radnu knjižicu

Svjedodžbe