Tehničar za brodostrojarstvo

Strojarski simulator Kliper

 

Program školovanja, trajanja obrazovanja te poslovi i radna zadaća tehničara za brodostrojarstvo utvrđeni su odredbama međunarodnih konvencija o standardnima za obrazovanje pomoraca i Pravilnika o zvanjima i uvjetima za stjecanje zvanja i ovlaštenja za članove posade pomorskih kadrova trgovačke mornarice. Obrazovni profil tehničara za brodostrojarstvo se odlikuje specifičnošću u odnosu na druge profile tehničara, jer su utvrđeni posebni zahtjevi za psihofizičke osobine izvršitelja, brze promjene tehnike i tehnologije, gotovo svaki brod je nova tehničko – tehnološka cjelina te visok stupanj samostalnosti i snalažljivosti u radu.

 

Učionica simulator stroja

 

Budući da je pomoć stručnjaka drugih struka i specijaliziranih institucija u pojedinim situacijama nemoguća, tehničar za brodostrojarstvo kontrolira rad strojnice, kontrolnog i upravljačkog centra broda, vodi održavanje pogonskih motora i postrojenja te upravljačkih brodskih uređaja. Tehničar za brodostrojarstvo također nadzire i održava, danas sve prisutnije, sustave automatskog upravljanja i sustave vođenja računalom, kao i stanje goriva, rezervnih dijelova i drugih radnih sredstava. Tehničar za brodostrojarstvo vodi brodsku administraciju te primjenjuje postupke zaštite pri radu i ekologije.

 

Engine room simulator Transas

 

DRŽANJE POMORSKE STRAŽE

  • kontrola pogona
  • upravljanje pri različitim uvjetima plovidbe

PREVENTIVNO PLANSKO ODRŽAVANJE STROJA

  • pripremanje za korištenje opreme
  • provjeravanje ispravnosti uređaja i opreme

PRIMJENA MJERA ZAŠTITE NA RADU I EKOLOGIJE

  • provođenje mjera sigurnosti i zaštite morskog okoliša
  • provođenje nacionalnih i međunarodnih propisa zaštiti zdravlja ljudi i morskog okoliša

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

  • vođenje brodske administracije

Nakon završenog doškolovanja i prekvalifikacije svi polaznici programa tehničar za brodostrojarstvo imaju mogućnost nastavka svog školovanja na raznim fakultetima i/ili usavršavanja u pomoračkom zvanju kako bi napredovali do najviših časničkih zvanja u pomoračkom zanimanju.

Program (tablica predmeta) – Tehničar za brodstrojarstvo

Standard zanimanja – Tehničar za brodostrojarstvo

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije: Tehničar za brodostrojarstvo

Vizualizacija simulator stroja