Diverso Impex

diverso uredi
DIVERSO IMPEX d.o.o. je među prvim tvrtkama koja je započela sa stručnom izobrazbom pomoraca u Republici Hrvatskoj. Izobrazba pomoraca se odvija na najsuvremenijoj nastavnoj i simulacijskoj opemi (Ship’s Bridge Simulator Polaris, Radar-Arpa, Elektronske karte, Brodostrojarski simulator, ROC, Vatrogasni poligon, Brodica za spašavanje,…), a sve to uz sudjelovanje visokoosposobljenih i stručnih nastavnika s dugogodišnjim iskustvom u pomorstvu. Diverso Impex d.o.o. u Splitu je certificiran po ISO sustavu kvalitete. Uz sve navedeno Diverso Impex d.o.o. je osnivač KLIPER-a, ustanove za obrazovanje kadrova u pomorstvu i to za smjer Pomorski Nautičar i Tehničar za Brodostrojarstvo te pomorcima nudi cjelovitu izobrazbuobuku i osposobljavanje na hrvatskom ili engleskom jeziku.

diverso kongsberg

DIVERSO IMPEX D.O.O. POSJEDUJE KONCESIJE ZA SLIJEDEĆE TEČAJEVE:

(PO STANDARDU STCW 95 I ODOBRENI SU OD STRANE MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE)

ZA OSNOVNA OVLAŠTENJA

Zapovjednik broda do 200BT u nacionalnoj plovidbi – D3
Član posade koji čini dio plovidbene straže na palubi (Kormilar) – D4
Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi – D5
Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici – D7
Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1000KW u nacionalnoj plovidbi – D8
Zapovjednik ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u – D35

DOPUNSKA OVLAŠTENJA

Dopunska ovlaštenja

Na tečajevima se surađuje sa SSM-om iz Splita, DVD-om Mladost iz Kaštel Suċurca i Elektro Ekspert-om iz Splita. Da bi saznali više o pojedinom tečaju kliknite odgovarajuċi tečaj.

Diverso Impex d.o.o. posjeduje koncesije za slijedeċe tečajeve, po standardu STCW 95 i odobreni su od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Brodice i jahte

D17 – Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice (STCW VI/2-1)

D18 – Osposobljenost za rukovanje brzom brodicom za spašavanje (STCW VI/2-2)

D30 – Osposobljenost za rad na brzom plovilu

D31 – Osposobljenost za upravljanje brzim plovilom

Voditelj brodice kategorije – “A”

Voditelj brodice kategorije – “B”

Voditelj brodice kategorije – “C”

Zapovjednik jahte kategorije A (jahta do 100 BT)

Zapovjednik jahte kategorije B (jahta do 500 BT)

 

Ljudski resursi

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici

D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu-radna razina

D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu Upravljačka razina

 

Morski okoliš

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša

 

Ostali tečajevi

Tankeri za prijevoz nafte s dvostrukom oplatom

VLCC Tanker napredni tečaj rad s teretom

Ostali preporučeni tečajevi

 

Radio služba

D9 – Radiooperater s ograničenom ovlasti (HR IV/1)

D11 – Radiooperater s općom ovlasti – GMDSS (STCW IV/2)

 

RoRo putnički

D21-D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/2) – časnik

D21-D26 – Mjere sigurnosti na putničkm brodu (STCW V/2) – posada

 

Sigurnost i medicina

D2 – Temeljna sigurnost na brodu (STCW A-VI/1)

D12 – Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3)

D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći (STCW VI/4-1)

D20 – Osposobljenost za pružanje medicinske skrbi na brodu (STCW VI/4-2)

D27 – Osposobljenost za rad s opasnim teretima (STCW B- V/b i STCW B-V/c)

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda (STCW VI/5)

D33 – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite (STCW VI/6-1)

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (STCW VI/6-2)

 

Simulator

D6A – Korištenje radarskog uređaja

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (Radna razina)

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (Upravljačka razina)

D44 – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)

 

Tankeri

D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije ( STCW V/1-1-1)

D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-1)

D14 – Osposobljenost za rad na tankerima za ulje (STCW V/1-1-2)

D15 – Osposobljenost za rad na brodovima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-2)

D16 – Osposobljenost za rad na tankerima za kemikalije (STCW V/1-1-3)

www.diversoimpex.hr