Dobro održavanje na brodovima – obnovljeno izdanje

ClassNK izdao je najnoviju verziju Dobro održavanje na brodovima (Good Maintenance Onboard Ships – GMOS). To je dobro napisan i lako razumljiv popis, koji bi trebalo pomoći brodovlasnicima, članovima posade i zapovjednicima, općenito svima koji imaju ključnu funkcionalnu ulogu na brodu.Good Maintenance Onboard Ships

Informacije navedene u novom izdanju u potpunosti su u skladu s međunarodnim pomorskim standardima i rezultat su mnogih istraživanja i nadzora održanih tijekom godina. Značajnu potporu u stjecanju znanja dala je Državna Lučka kontrola (Port State Control – PSC). Oni su obavili brojne inspekcije i prikupili povratne informacije od strane brodovlasnika i pomoraca na teme kao što su: Sustav upravljanja sigurnošću broda (Ship Security Management Systems); Sustav upravljanja sigurnošću (Safety Management Systems); Inspekcije od strane Državne lučke kontrole (PSC Inspections); Redovito održavanje (Routine Maintenance).

Popis Konvencije o radu pomoraca

Ono po čemu se Dobro održavanje na brodovima (GMOS) izdanje iz 2015. razlikuje je popis Konvencije o radu pomoraca (Maritime Labour Convention), 2006. (MLC, 2006).

Tetsuya Hayashi, časnik za operativne poslove (Operating Officer) i direktor Središnjeg ureda nadzora (Director of Survey Operations Headquarters) ClassNK -a objavio je izjavu u kojoj objašnjava kako ozbiljno ClassNK brine za sigurnost pomoraca i brodova na moru. Stoga su dali sve od sebe kako bi podržali lakše obavljanje pomorskog poslovanja uz pomoć popisa, koji bi trebao stvoriti sigurnije uvjete na radu promičući prevenciju problema državanja prije nego se oni dogode.

ClassNK je objavio popis koji možete pogledati ovdje:

Dobro održavanje na brodovima / The Good Maintenance Onboard Ships