Pomorska tradicija

Školski brod "Kraljica mora"Republika Hrvatska zemlja je duge pomorske tradicije s oko 20.000 pomoraca od kojih 14.000 plovi na svjetskim morima.

U hrvatskim upisnicima upisano je oko 1.600 brodova, 1.800 jahti i 118.000 brodica, a kontinuirano se bilježi povećani pomorski promet, posebno nautičkog turizma, pomorskog prijevoza na izletničkim putovanjima, kao i brodova na kružnim putovanjima.

Površina mora Republike Hrvatske iznosi 31.479 četvornih kilometara, a dužina morske obale duljine 6.278 kilometara uključuje obalnu liniju kopna i otoka. Republika Hrvatska tako raspolaže sa 74% ukupne duljine Jadrana.

Unutarnje morske vode zauzimaju 12.498 četvornih kilometara i zajedno sa 1.244 otoka, hridi i grebena predstavljaju neprocjenjivo nacionalno bogatstvo.

Pomorsko dobro opće je dobro koje se proteže na dio državnog teritorija na kopnu, unutarnje morske vode, teritorijalno more, njihovo dno i morsko podzemlje, i jedan je od najvrjednijih prirodnih resursa Republike Hrvatske. Zbog zemljopisnog položaja i razvedenosti obale, pomorsko dobro zauzima jednu trećinu državnog teritorija.

U Republici Hrvatskoj nalazi se 6 luka otvorenih za javni promet od međunarodnog gospodarskog interesa: RIJEKA, ZADAR, ŠIBENIK, SPLIT, PLOČE I DUBROVNIK.

Ukupan godišnji promet u teretnim lukama kreće se oko 15 milijuna tona, dok se u putničkom prometu bilježi promet od preko 8 milijuna putnika godišnje.


Izvor: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture