Izdavanje duplikata svjedodžbi

Duplikat svjedodžbe izdaje se na zahtjev stranke i u skladu sa Zakonom o dokazivanju stečene školske spreme (NN br.27/76).

Prije traženja duplikata svjedodžbe nije potrebna prethodna objava u Narodnim novinama zbog gubitka ili nestanka iste.

Stranka je dužna u tajništvu Ustanove ispuniti Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbe.
Upravnu pristojbu plaća podnositelj zahtjeva za izdavanje duplikata svjedodžbe u obliku biljega a u trenutku predaje zahtjeva.

Osoba koja je na temelju članka 8. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/16. oslobođena od plaćanja upravne pristojbe, obavezna je uz zahtjev priložiti odgovarajuću ispravu kojom dokazuje svoj status (potvrdu / rješenje nadležnog tijela), radi oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe na duplikat svjedodžbe.

Na temelju članka 9. stavka 2. točke 23. Zakona o upravnim pristojbama (NN br.115/16) upravna pristojba se ne plaća za izdavanje svjedodžbi kao dokaza o stručnoj spremi i obrazovanju za nezaposlene osobe koje se javljaju na natječaj za zapošljavanje.

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe, a ako Ustanova više ne posjeduje originalni obrazac izdaje se prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige, ovjeren od strane ravnateljice.