O NAMA

Prva smo privatna škola koja je započela sa doškolovanjem i prekvalifikacijom polaznika zainteresiranih za obrazovanje u pomorskim zanimanjima u Republici Hrvatskoj, sukladno rješenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izvođenje programa obrazovanja odraslih od 20. Siječnja 2004. i rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 27. Kolovoza 2009.

KLIPER – ustanova za obrazovanje kadrova u pomorstvu, podnijela je zahtjev za odobrenje izvođenja programa obrazovanja odraslih, a nakon pozitivnog stručnog mišljenja Agencije za obrazovanje odraslih te dostave podataka o stručnom voditelju i nastavnicima koji bi izvodili programe, podatka o prostoru, opremi i nastavnim sredstvima, te dostave dokaza da je ovlaštena pravna osoba za izvođenje programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih, pozitivno rješenje pristiglo je i iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. U postupku koji je prethodio rješenju, a na temelju priložene dokumentacije i službenih podataka, utvrđeno je da Kliper – ustanova za obrazovanje kadrova u pomorstvu ispunjava uvjete utvrđene odredbama Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08., 52/10).
Od školske godine 2011/2012 pružamo programe doškolovanja i prekvalifikacije za zanimanja :

qcrs_logoOsim ovih programa svim polaznicima omogućeno je polaganje svih ispita dopunske osposobljenosti sukladno STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) konvenciji u najmodernijem centru za izobrazbu pomoraca DIVERSO IMPEX.

Naša je ustanova od samog osnivanja certificirana po ISO sustavu kvalitete po novoj normi sustava upravljanja kvalitetom HRN EN ISO 9001:2009 od strane Hrvatskog Registra Brodova. Doškolovanje i prekvalifikacija budućih pomoraca odvija se na najsuvremenijoj nastavnoj i simulacijskoj opremi, a sve to uz sudjelovanje visokoosposobljenih i stručnih nastavnika s dugogodišnjim praktičnim iskustvom u privredi i u pomorstvu.

Naša se ustanova temelji na osnovama koje smatramo i našim značajnim prednostima, a to su:

  • manje skupine polaznika (individualno se prilazi polazniku iz čega proizlazi i veća kvaliteta nastave i korisnost za samog polaznika)
  • veća motiviranost za konkretno zanimanje (budući je ovakav izbor obrazovanja osobni i svjesni izbor odraslog polaznika)
  • samofinanciranje (polaznici sami financiraju svoje školovanje što ih motivira da ga zaista i dobiju u najboljoj kvaliteti, a jednako tako i ustanova koja samostalno osigurava svu potrebnu opremu i infrastrukturu za održavanje što kvalitetnije nastave)
  • vanjska evaluacija (polaznici nakon svih položenih ispita i obavljene stručne prakse prolaze i vanjsku evaluaciju kroz jednogodišnju kadeturu za pomorske nautičare i asistenturu za tehničare za brodostrojarstvo, te polaganje poručničkog ispita pri Lučkoj kapetaniji)

Ponosni smo naglasiti da je velik broj naših polaznika već ukrcan na brodove raznih pomorskih kompanija te da nam se rado javljaju sa svih strana svijeta.


Obvezujemo se na odgovorno i etički utemeljeno poslovanjeHGK kodeks etike logo

Kao potpisnik Kodeksa etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore, prihvaćamo obvezu djelovanja u skladu s načelima odgovornosti, istinitosti, učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj vjeri i poštovanja dobrih poslovnih običaja prema poslovnim partnerima, poslovnom i društvenom okruženju, i vlastitim zaposlenicima.

Prevedeno na jednostavan hrvatski – možete od nas očekivati fer poslovan odnos, prijateljsku komunikaciju i iskren trud da vaše poslovanje s nama bude što je moguće ugodnije.

Kodeks poslovne etike