Pravne napomene

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici www.kliper.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Kliper – ustanova za obrazovanje kadrova u pomorstvu, Split. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Kliper – ustanova za obrazovanje kadrova u pomorstvu i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Kliper – ustanova za obrazovanje kadrova u pomorstvu se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

Ova web stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Kliper – ustanova za obrazovanje kadrova u pomorstvu nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Kliper – ustanova za obrazovanje kadrova u pomorstvu poštuje autorska prava drugih osoba. Ukoliko je ipak došlo do nenamjernog kršenja tih prava, ukoliko smatrate da je na Internet stranicama www.kliper.hr neovlašteno objavljen materijal na koji polažete autorska prava, molimo vas da nas o tome obavijestite na kontakt e-mail:  kako bismo otklonili grešku.

comodo ssl trust logoSSL (Secure Sockets Layer) tehnologija je šifriranja podataka koji putuju između web-preglednika i web-poslužitelja koja pomaže u zaštiti korisničkih podataka. Web-adrese koje su zaštićene SSL protokolom započinju izrazom https:, a ne izrazom http: pa zato neki SSL nazivaju i “HTTPS”. Za enkripciju vaše veze sa kliper.hr serverom koristimo Comodo Essential SSL certifikat.

 

Kliper – ustanova za obrazovanje kadrova u pomorstvu

U Splitu, 01.12.2014.