RASPOREDI

Pomorski nautičar i Tehničar za brodostrojarstvo
– Aktualni rasporedi


Obrazovanje odraslih – raspored za 13. ciklus

Raspored predavanja – Pomorski nautičar
Raspored predavanja – Tehničar za brodostrojarstvo


Obrazovanje odraslih – raspored za 14. ciklus

Raspored predavanja – Pomorski nautičar
Raspored predavanja – Tehničar za brodostrojarstvo


Završni rad

Vremenik obrane završnog rada šk. god 2018-2019

Vremenik obrane završnog rada šk. god 2017-2018
Teme za završni rad – Pomorski nautičar
Teme za završni rad – Tehničar za brodostrojarstvo