obrazovanje odraslih KliperDruštvo je danas pod snažnim utjecajem globalizacije, noseći u sebi niz izazova koji zahtijevaju nova znanja i vještine. Cjeloživotno obrazovanje i učenje danas postaju nužnost. Potrebno je imati stalni otvoreni pristup kvalitativnom učenju i obrazovanju radi razvoja odgovarajućih znanja, vještina i ostalih kompetencija koje će pridonijeti kvalitetnijoj zapošljivosti i većoj kompetenciji.

Činjenica je da smo tehnološkim razvojem svi mi, bez obzira na stupanj obrazovanja koje smo završili, zapravo dovedeni u situaciju da s vremenom izgubimo dio onih kompetencija koje smo stekli tijekom redovnog obrazovanja.
Naši pomorci su najbolji primjer usvajanja vrijednosti kulture učenja tijekom cijelog svog radnog vijeka.
Polaganjem raznih ovlaštenja, usvajanjem novih znanja i vještina, osiguravaju sebi veću konkurentnost na tržištu rada i dugoročnu zapošljivost.

Obrazovanje odraslih danas ima sve veću ulogu u gospodarskom i društvenom razvoju, osobito kroz koncept cjeloživotnog učenja koji se zasniva na kulturi učenja i osobnoj motiviranosti. Na tržištu rada događaju se iz dana u dan stalne promjene i po intenzitetu i po opsegu pa je i obrazovanje odraslih postalo imperativ vremena u kojem živimo i osoba koja je u sustavu obrazovanja odraslih stekla određenu kvalifikaciju nakon određenog radnog iskustva postaje vrlo „upotrebljiva“. Cjeloživotno obrazovanje postat će uvjet održive zapošljivosti, što znači da ćemo možda morati biti spremni promijeniti više zanimanja i radnih okruženja.
Cjeloživotno učenje i obrazovanje je svaka aktivnost učenja tijekom cijelog života radi unapređenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnog, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca. Učenje je pri tom kontinuirani proces u kojem su rezultati i motiviranost pojedinca za učenje u određenom životnom razdoblju uvjetovani znanjem, navikama i iskustvima stečenim u prethodnoj životnoj dobi.

Uključuje učenje koje se odvija u okviru formalnog i neformalnog obrazovanja, te informalnog učenja. Formalno obrazovanje – obrazovanje koje se provodi u različitim akreditiranim obrazovnim institucijama prema odobrenim programima radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija za osobne,društvene i profesionalne potrebe i putem kojeg se stječu priznate diplome i kvalifikacije.
Neformalno obrazovanje – svaki oblik obrazovanja koji ne dovodi do stjecanja novih kvalifikacija ili novih diploma ili napredovanja na kvalifikacijskoj ljestvici. Usmjereno je na osposobljavanje odraslih osoba za rad te za različite socijalne aktivnosti.
Informalno učenje – učenje koje rezultira iz dnevnih aktivnosti vezanih za posao, obitelj ili slobodno vrijeme. Nije organizirano ili strukturirano u smislu ciljeva, vremena i podrške učenju. U većini slučajeva je nenamjerno.

UPUTE ZA POLAZNIKE

Brošura obrazovanje odraslih