Karadeniz Powership

Karadeniz Powership – kada pogledate ovaj brod pomislite da je u pitanju slika uređena u photoshopu. Međutim, to je pravi brod koji predstavlja čitavu termoelektranu na vodi kojeg je izgradila turska kompanija Karadeniz Energy. Izgleda da je to jedina kompanija na svijetu koja nudi usluge brodova ovakvog tipa. Jedan takav brod je nedavno poslan u Jakartu.

Pogledajte video