Prstac

Prstac je školjkaš koji živi po čitavoj kamenitoj obali od 0 do 20 i više metara dubine. U stjenama je raspoređen u dva sloja od kojih je jedan površinski a drugi unutrašnji. Kiselom izlučevinom buši udubine u vapnenim stijenama i u njima se nastanjuje. Duguljastog je i ovalnog oblika s tankim ljušturama, a boje je žutosmeđe ili kestenjaste. Potrebno mu je oko 80 godina da naraste do veličine od 12 cm.

Razlozi ugroženosti:
Jedan je od najcjenjenijih školjkaša za jelo pa su se zbog prekomjerenog izlova njegove populacije mjestimice smanjile. Kako je za vađenje ovog školjkaša neophodno razbijati stijene, njegovim izlovom uništavaju se velike površine kamenite obale što za posljedicu ima uništavanje staništa i smanjenje bioraznolikosti.

Zaštita:
Vrsta je strogo zaštićena prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06 i NN 99/09). Prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 79/02), visina naknade štete prouzročene ubijanjem jedinke prstaca iznosi 50,00 kn.


Izvor teksta: www.dzzp.hr Državni zavod za zaštitu prirode, gospođa Katja Jelić